header_b 

3 NCR Tri-valve™ 

Den patenterte 3 NCR Tri-Valve limestasjonen er utviklet med tanke på maksimal fleksibilitet og enkle omstillinger av limplasseringen

  • Enkelt skifte fra f.eks. innside-liming til liming av ytterside på produktet - uten bruk av verktøy
  • Inngår i FlexoSeal-konseptet
  • Topp / bunnliming - enkelt skifte
  • Oppbygd av 3 eller 4 stk ValcoMelton 524-series elektriske limmoduler
  • Stor motstandskraft mot yttre påvirkninger og korrosjon
  • Fleksibilitet mht. plassering i limemaskin
  • En sterk aktør i bølgepapp-liming, med kapasitet og egenskaper for høye linjehastigheter
  • Utviklet kun for ikke-kontakt appliseringer

           3 NCR Trivalve

     

 

PDF  3 NCR Tri-valve.PDF