header

BILINDUSTRI / AUTOMOTIVE  

Våre systemer benyttes også i produksjonen av transportmidler som biler, fly etc.

Systemene benyttes innen automotive oftest i kombinasjon med roboter som styrer appliseringen av lim, tetningsmiddel osv.

Materialer som appliseres kan blant annet benyttes for sammenliming, isolering, tetting, vibrasjonsdemping og produksjon av pakninger.

    automotive
                    

    http://www.valcomelton.com/solutions-by-market/automotive