header_a

 VC 

ClearVision™ BrailleChek™ 

System for kvalitetssikring av blindeskrift 

  • Systemet benytter høyhastighets kamerateknologi og spesiallys
  • Kvalitetssikrer hver enkelt produkt i full produksjonshastighet
  • Produkter med "defekter" over spesifisert tillatt nivå blir automatisk identifisert og fjernet fra produktstrømmen
  • Hindrer kostbare reklamasjoner
  • Gir økt produksjonseffektivitet
  • Kort "ROI" (return-of-investment)

           BrailleChek

PDF  ClearVision BrailleChek.PDF