header_a

 VC 

ClearVision™ BundleChek™ 

BundleChek™ behandler informasjon fra GlueChek™ og FoldChek™-systemene. Hvis en feil oppstår får BundleChek et signal, og ruter umiddelbart produktenheten med feil eller mangler ut på en egen conveyor

  • Differensierer din produksjon fra konkurrentene
  • Gir et høyere produksjonsvolum
  • Kan gi en høyere pris på dine produkter
  • Kan styrke ditt firmas relasjoner til deres kunder
  • Gjør at du - og dine kunder, -kan være sikre på at evt. dårlig limte produkter aldri forlater fabrikken som en "normal" forsendelse
  • Systemet må benyttes i kombinasjon med GlueChek™

        BundleChek     

 

PDF  ClearVision BundleChek.PDF