header_a

 VC 

ClearVision™ FoldChek™ kamerainspeksjon 

Sikrer at du aldri leverer et feillimt, skjevt eller på annen måte dårlig produkt videre til din sluttkunde 

  • Tar et høykvalitetsbilde av hvert eneste produkt inline under produksjonsprosessen.
  • Hvert bilde sammenlignes med "referanse" for et akseptabelt produkt
  • Ved avvik kan man få en alarm, merking av defekte produkter, evt. automatisk utkasting av "defekter"
  • Sikrer at kun perfekte produkter sendes videre til din sluttkunde
  • FoldChek må benyttes sammen med GlueChek kvalitetssikringssystem

              FoldChekCamera

     

PDF  ClearVision FoldChek.PDF