header_a

 VC 

ClearVision™ GlueChek™ kvalitetssikring 

Analyserer limpåføringen under produksjon, for å sikre at det ikke finnes noen problemer i limeprosessen

  • Tar et bilde av hvert produkt like etter påføring av lim. Hvert bilde blir lagret i systemet
  • Ved identifikasjon og fjerning av alle defekte / dårlige produkter, kan emballasjeprodusenter nå levere trygghet og perfekt limte produkter til sine kunder
  • Merker, varsler og evt. fjerner ved avvik / defekter under produksjon
  • Gir operatører av limemaskin ekstra trygghet
  • God hjelp ved feilsøking når problemer oppstår
  • Gir tilfredse sluttkunder, med full tillit til din produksjon og sine egne produkter

        GlueChek

     

PDF  ClearVision GlueChek.PDF