header

 COATING / BELEGGING 

Få leverandører kan vise til den kunnskap, tillit og erfaring ValcoMelton har oppnådd gjennom utvikling av prosjekter innen coating-appliseringer

LimTeknikk AS leverer coating-utstyr til en rekke industrier som f.eks. tape-appliseringer, etikettering, treindustri, laminering, automotive, non-woven og flere appliseringer innen konvertering av papir.

Vi tilbyr systemer for coatingbredder opp til 3000 millimeter, og leverer alt fra små, enkle coating-systemer til større komplette frittstående coating-stasjoner.

Typiske coatingmengder er fra 10 - 200 gram substrat pr. kvadratmeter. Både større og mindre mengder enn dette kan oppnås - mye avhengig av limtype og hvilket underlag som skal belegges.

Toleranser for applisert limmengde ligger typisk innenfor pluss/minus 5% av nominell coatingvekt.

coating

  

 

PDF  ValcoMelton Coatingbrosjyre.PDF   

                                      

    http://www.valcomelton.com/solutions-by-market/coating