header_a

 VC 

JP2000 Jam Preventor 

Automatisk "Utkaster" av problem-produkter

  • Overvåker produkter mellom liming og f.eks. palleteringsstasjon
  • Hvis et forhåndsbestemt avvik overskrides vil JP2000 stoppe produktmatingen, og etter hvert maskinen
  • Lysdioder på frontpanelet indikerer hvilken sensor som har forårsaket maskinstoppen
  • Gir mindre "nedetid" på maskin
  • Mindre svinn / ødelagte produkter
  • Økt produksjon
  • Større maskinsikkerhet
  • Systemet resettes automatisk etter at en stoppsitasjon har oppstått

      JP2000

   

 

PDF  JP2000 Jam Preventer.PDF