header_a 

      LIMSLANGER - SMELTELIM       

Oppvarmede limslanger benyttes for å transportere varmt lim, voks etc. mellom applikator / pumpe og påføringsenhet.

Våre limslanger produseres med tanke på høy fleksibilitet, sikkerhet for operatører og lang levetid uten driftsforstyrrelser.

Limslangene leveres i tillegg til standardutførelse som Hi-Flex-utgave, vanntett utførelse og type for manuell applisering (med hard-plast cover)

          

        limslanger hotmelt   

 

    

hotmelt hoses pdf  Limslanger.pdf                      

ValcoMelton hotmelt hoses  ValcoMelton hotmelt hoses