header_a 

MUNNSTYKKER - SMELTELIM 

LimTeknikk AS leverer et stort utvalg av munnstykker for forskjellige typer appliseringer

Alle munnstykker er produsert med høye kvalitetskrav og små toleranser for å oppnå presis og ren limapplisering.

Riktige munnstykker er med på å sikre godt limte produkter uten reklamasjoner. I tillegg kan man oppnå ganske stor besparelse på limkostnader.

Typer av munnstykker for applisering av smeltelim kan være;

  • Rette munnstykker for en eller flere strenger
  • 90-grader munnstykker for en eller flere strenger
  • Utvalg av diameter på boring og rørlengde
  • Mini-nozzles
  • Spray - disc eller unibody
  • Munnstykker for manuell applisering    (lang type)
  • Mini-bead / siftproof
  • Kontakt / spalt
  • Spesialmunnstykker

     

     Nozzles     

 

  

 

     

    

   nozzles 1          nozzles 2          nozzles 3

hotmelt hoses pdf  Munnstykker 

Autofeed vacuum system  ValcoMelton Nozzles