header_a 

  PÅFØRINGSUTSTYR FOR SMELTELIM 

Applicators  Limapplikatorer

B42 PUR  Applikatorer - PUR - Reaktive smeltelimtyper 

Fatsmeltere  Fatsmeltere

Limpistoler  Automatiske limpistoler

handguns  Manuelle limpistoler

Limslanger hotmelt  Limslanger

Munnstykker  Munnstykker

VM adhesive filling  Systemer for automatisk påfylling av lim

brackets  Braketter